Technik informatyk

 

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił:

Podłączyć i zainstalować drukarkę.

Podłączyć i zainstalować skaner.

Wymienić kartę sieciową, graficzną muzyczną itd.                                              

Wymienić dysk twardy.

Zainstalować system operacyjny i różne oprogramowanie.

Połączyć komputery w sieć; skonfigurować sieć.

Napisać kod w HTML, PHP, Java Script; Utworzyć stronę internetową.

W trakcie nauki w szkole uczeń może zdawać trzy egzaminy z kwalifikacji:

E12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Po zdaniu trzech egzaminów uczeń uzyskuje dyplom technika informatyka.

Zapraszamy chętnych, którzy interesują się komputerami, informatyką. Czekamy na kandydatów, którzy już mają pewne umiejętności w posługiwaniu się technologią informacyjną, ale również na osoby, które chciałyby zdobyć takie umiejętności.

Przyjdź do nas! To zawód przyszłości. Dziś komputery są wszędzie, spotykamy je w każdej dziedzinie życia. Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę w firmie, a możesz założyć swoją własną nawet jednoosobową firmę.

Czekamy na Ciebie!