Akcja charytatywna "Warto odkręcać"
(czerwiec 2017)


Przez cały rok szkolny zbieraliśmy nakrętki na rzecz ochrony środowiska i podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć świat".
Otrzymaliśmy podziękowanie od stowarzyszenia za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w akcję charytatywną "Warto odkręcać"


Galeria fotografii