Monterzy na Regionalnej Olimpiadzie "Buduj z Pasją"
(8 grudnia 2016)

Olimpiada budowlana "Buduj z Pasją" jest organizowana pod patronatem Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej "Budowlani". Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodach budowlanych oraz dla uczniów technikum o specjalności budowlanej. Przeprowadzana jest w Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i ogólnopolskim. Do eliminacji regionalnych zgłaszana jest jedna 2-osobowa drużyna reprezentująca daną szkołę. Nasz Ośrodek reprezentowali uczniowie kl. 3m: Szymon Niedbała i Kamil Pamięta pod opieka nauczyciela Tomasza Kościołowskiego. Olimpiada składała się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwała 60 min i polegała na indywidualnym rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań sprawdzających wiadomości z przedmiotów budowlanych. Część praktyczna trwała 180 min i polegała na wykonaniu zadania praktycznego w zespole, na stanowisku roboczym. Na łączną ilość punktów uzyskanych przez drużynę składała się średnia suma punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny z testu teoretycznego oraz punkty za wykonanie zadania praktycznego. Nasi monterzy walczyli zawzięcie, wykorzystując umiejętności zdobyte na zajęciach praktycznych. Zajęliśmy zaszczytne IX miejsce i otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy, nagrody i wyróżnienia.

Zapraszamy do obejrzenia naszych zmagań na Olimpiadzie.
Galeria fotografii