Wizyta w Urzędzie Pracy
(10 grudnia 2016)

W piątek, po uroczystym zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego, złożyliśmy wizytę w Urzędzie Pracy przy ulicy Ciołka. Uzyskaliśmy dużo cennych informacji, m.in. o korzyściach zarejestrowania w Urzędzie Pracy, możliwości otrzymania dofinansowania na start przy samozatrudnieniu, odbywaniu stażu, kursów czy przekwalifikowaniu.
Towarzyszyły nam opiekunka grupy pani Alicja Kozińska i dwie szkolne doradczynie zawodowe, panie Agata Jasińska i Agata Kozłowska–Kocot.

Kursanci grup I t6 i II t6