Książki do biblioteki
(grudzień 2016)

Nasz Ośrodek wziął udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, dzięki czemu w 2016 roku do biblioteki szkolnej kupiono 271 egzemplarzy nowych książek. Dofinansowanie otrzymały szkoły: Technikum nr 31 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 52. Na książki wydano 6217,27 zł. Ponadto w klasach technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zostały zrealizowane projekty edukacyjne promujące czytelnictwo, o których będziemy informować na bieżąco.

Link do strony biblioteki:

http://biblioteka.oswg-wawa.edu.pl/index.php/2016/12/13/ksiazki-kupione-w-ramach-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-2016/