Pożegnanie klas maturalnych Liceum i Technikum
(28 kwietnia 2017)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbyło się 28 kwietnia 2017 r. Dyrektor OSWG pani Anna Stopińska wręczyła maturzystom świadectwa ukończenia szkoły i pamiątkowe książki. Uczniowie klas kończących otrzymali również nagrody za udział w konkursach, pamiątki od gazetki ,,Czy wiesz?", podziękowania od Samorządu Uczniowskiego oraz świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego od księdza Konrada Zawłockiego. Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się otrzymali listy gratulacyjne. Miłym akcentem w czasie zakończenia roku był pokaz prezentacji przygotowanej przez maturzystów, w której uczniowie kończący szkołę podziękowali dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom ośrodka za trud, wyrozumiałość i wsparcie. Niespodzianką dla maturzystów okazała się prezentacja przygotowana przez ich młodszych kolegów i koleżanki. Prezentacja wzbudziła wiele pozytywnych emocji.
Po uroczystości absolwenci, rodzice, dyrekcja i nauczyciele przeszli do sali 0/02 na mały poczęstunek przygotowany z okazji zakończenia roku.

Agata Jasińska
Ilona Nartowska

 

LICEUM

TECHNIKUM

Galeria fotografii