Warsztaty bębniarsko-teatralne
(17 - 18 marca 2017)

W dniach 17-18 marca odbyły się ostatnie warsztaty teatralne i bębniarskie, które były poświęcone przygotowaniu do premiery przedstawienia "Tomcio Paluszek" w ramach projektu "Aktywna młodzież mieszka w Warszawie". Robiliśmy scenografię, rekwizyty, próby sceniczne przedstawienia, dopasowanie kostiumów dla aktorów. Aktorzy, grający poszczególne postacie znali na pamięć wszystkie teksty zarówno w języku fonicznym jak i migowym, więc próby udały się znakomicie. Przedstawienie będzie odbywało się symultanicznie w dwóch wersjach językowych: mówionej i migowej.

 

Galeria fotografii