Ślubowanie uczniów klas pierwszych
(01 października 2016)

W sobotę 1 października odbyło się w naszej szkole Ślubowanie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Policealnej. Uroczystość rozpoczęła się od przekazania Sztandaru Ośrodka nowemu pocztowi sztandarowemu w składzie: Mateusz Szymański, Katarzyna Wieczorkiewicz i Luiza Konofalska oraz Mateusz Kowalczyk i Natalia Bonowicz jako rezerwowi. Następnie uczniowie klas pierwszych złożyli Ślubowanie w obecności swoich wychowawców, dyrekcji, Rodziców, pracowników szkoły. Potwierdzili ten fakt własnoręcznymi podpisami. Na tym zakończyła się część formalna uroczystości.

Po wyprowadzeniu Sztandaru pani dyrektor Anna Stopińska z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej wręczyła nagrody wyróżniającym się pedagogom i pracownikom administracji i obsługi, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ogłosili wyniki plebiscytu na najmilszego nauczyciela i ulubionego wychowawcę w internacie. Zostali nimi panowie Hubert Szepietowski i Grzegorz Bisko. W tym samym czasie uczniowie rozdali nauczycielom i wychowawcom symboliczne prezenty - jabłka, które jak wiadomo są symbolami wiedzy. Ponieważ Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie łączy się w naszym Ośrodku z Dniem Patrona, przedstawiciele Samorządu w imieniu nas wszystkich złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Siestrzyńskiego znajdującym się na patio.

Następna część uroczystości została poświęcona Międzynarodowemu Dniowi Głuchego, który miał miejsce tydzień wcześniej. Z tej okazji obejrzeliśmy wiersz w PJM pt. "Narodziny" w interpretacji Joanny Łachety, a potem próbowaliśmy wymyślać dalszy ciąg losów dziecka, którego narodziny były treścią wiersza. Nie całkiem na poważnie oczywiście, a bardziej z humorem. Potem obejrzeliśmy krótki film, w którym nasi słyszący nauczyciele i wychowawcy oraz kilka innych osób opowiedziało o swojej przygodzie z polskim językiem migowym. Po filmie Pani Dyrektor na gorąco skomentowała, jakie były jej własne doświadczenia z miganiem. To było bardzo ciekawe, bo pozwoliło nam spojrzeć na naszych pedagogów z trochę innej strony niż zazwyczaj.

Ostatnim punktem programu było przekazanie symbolicznego klucza do Ośrodka nowo wybranej przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Magdzie Wdowiarz. Po uroczystościach odbyło się jeszcze zebranie dyrekcji szkoły z Rodzicami, a potem spotkania Rodziców z wychowawcami klas.

Galeria fotografii