REKRUTACJA


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Oferta na rok szkolny 2017/2018

Proponujemy naukę i zdobycie następujących kwalifikacji:

Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, a zdanie egzaminów z kwalifikacji pozwala na zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. To szansa dla osób, które chcą doskonalić, zwiększać swoje kompetencje i być konkurencyjnym na rynku pracy.