REKRUTACJA


TECHNIKUM
(czteroletnie)

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów gimnazjum

Kształcimy w zawodach:

   • technik informatyk
   • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Wariant A
zakres rozszerzony z następujących przedmiotów:

 • geografia
 • matematyka

przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • ekonomia w praktyce

lub Wariant B
zakres rozszerzony z następujących przedmiotów:

 • biologia
 • matematyka

przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • ekonomia w praktyce
   • technik technologii żywności
   • technik żywienia i usług gastronomicznych

Wariant A
zakres rozszerzony z następujących przedmiotów:

 • bilogia
 • wiedza o społeczeństwie

przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo

 

Nauka w technikum umożliwia uczniowi zdobycie kwalifikacji zawodowych, jak również przygotowanie do zdania egzaminów maturalnych. Absolwenci technikum mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych.

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu. Technicy informatycy mogą podejmować prace wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie komputery.

Technik technologii żywności - nauczysz się jak opracować nowe receptury, instrukcje technologiczne, organizować i nadzorować proces wytwarzania produktów żywnościowych, kontrolować jakość surowców i gotowych produktów, uczestniczyć w  badaniach i próbach przy wdrażaniu na rynek nowych artykułów spożywczych.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne w formie reklamy w prasie, telewizji, Internecie, lub na tzw. billboardach, a także folderów, ulotek, plakatów itp. Zajmuje się także tworzeniem opakowań i etykiet na opakowaniach produktów, materiałów reklamowych  i wizytówek.

Technik żywienia i usług gastronomicznych -  planuje produkcję i ustala asortyment potraw, dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, nadzoruje przebieg procesów technologicznych zgodnie
z normami, obowiązującymi recepturami i wymogami sanitarnymi, prowadzi dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej i kalkulacje, obsługuje maszyny i urządzenia gastronomiczne, organizuje i nadzoruje obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz organizuje i nadzoruje proces produkcyjny, często prowadzi własną placówkę gastronomiczną.