REKRUTACJA


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(trzyletnie)

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów gimnazjum

Proponujemy następujące rozszerzenia i uzupełnienia do wyboru:

Wariant A
zakres rozszerzony z następujących przedmiotów:

  • wiedza o społeczeństwie
  • historia
  • język polski

przedmioty uzupełniające:

  • przyroda
  • ekonomia w praktyce
lub Wariant B
zakres rozszerzony z następujących przedmiotów:

  • historia sztuki
  • historia
  • język polski

przedmioty uzupełniające:

  • przyroda
  • zajęcia artystyczne

 

Liceum Ogólnokształcące zapewnia absolwentom dobre przygotowanie ogólnokształcące, umożliwiające zdawanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub w szkole policealnej. Rozwija zainteresowania w proponowanych dziedzinach, co jest dobrą podstawą zarówno do dalszej edukacji, jak i do działalności o charakterze zawodowym.