REKRUTACJA


Branżowa Szkoła I stopnia
(trzyletnia)

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów gimnazjum

Kształcimy w zawodach:

   • cukiernik
   • kucharz
   • fryzjer
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
   • introligator

 

Ukończenie nauki umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Wszystkie zawody są poszukiwane na rynku pracy i umożliwiają także podjęcie własnej działalności gospodarczej.