REKRUTACJA


SZKOŁA POLICEALNA
(dwuletnia)

dla niesłyszących i słabosłyszących absolwentów liceum, technikum

Proponujemy naukę w klasach o profilu:

      • technik informatyk

Technik informatyk - zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu. Technicy informatycy mogą podejmować prace wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie komputery.